Rajhrad

$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 2000 });  Kostel Božského Srdce Ježíšova je místem bohoslužeb, které navštěvují i mnozí rajhradští věřící. Klášter je hlavně v letních měsících využíván těmi kdo hledají ztišení a prohloubení duchovního života. Kromě kláštera v Rajhradě má český region Kongregace ještě řeholní dům v Brně.
 
 

Dům Matky Rosy

V roce 2004 česká provincie Kongregace sester Těšitelek BSJ zřídila v prostorách Rajhradského kláštera Domov pro seniory - Dům Matky Rosy. Ten umožňuje mnohým starým lidem trávit své stáří v prostředí požehnaném modlitbou. Sestrám zase poskytuje možnost důstojným způsobem se postarat o své příbuzné, o kněze nebo dobrodince. Mezi obyvatele domova seniorů a sestrami se vybudovalo krásné společenství založené na sdílení duchovních i lidských hodnot.
 
 

Hospic sv. Josefa

V areálu kláštera od roku 1999 funguje Hospic sv. Josefa s kapacitou 50 lůžek. V současnosti je ve správě Oblastní charity Rajhrad. Při péči o nemocné se zde klade důraz hlavně na zmírňování bolesti a jiných symptomů neléčitelných nemocí a hlavně na psychologickou a duchovní pomoc. Sestry se podílejí především na doprovázení umírajících a zprostředkování svátostí. Mobilní hospic sv. Jana také sídlí v objektu Rajhradského kláštera. Poskytuje domácí hospicovou péči onkologicky i neonkologicky nemocným pacientům v závěrečné fázi života.
 


Program bohoslužeb

Mše svaté v kostele Božského Srdce Ježíšova v klášteře sester Těšitelek BSJ:
Pondělí - Sobota: 7:00
Neděle: 9:00
Eucharistická adorace:
Každý první pátek v měsíci od 17:00 do 18:00 v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Nejnovější příspěvky
    V současné době nejsou k dispozici žádné novinky