Novinky

$("#s1").cycle({ fx: "fade", speed: 2000 });

Staň se andělem útěchy

Výzva bratří Těšitelů z Getseman: 

Staň sa  „anjelom útechy“

 

„Potom sa mu zjavil anjel z neba a posilňoval ho.“ V záhrade Getsemanskej, kde Kristus prežíval chvíle osamotenosti, utrpenia a nedorozumenia, mu poslal Otec, anjela, ktorý sa mu v smútku stal oporou a útechou.

Dnes svet obklopuje vírus, ktorého najväčším ovocím sa stal strach. Preto by sme Vás chceli pozvať k špeciálnej modlitbe, bdieť s ľuďmi infikovanými koronavírusom. Naša modlitba môže mať ľubovoľnú formu (ruženec, korunka k Božiemu milosrdenstvu, pôst, obetovanie svojho utrpenia), aby v čase ich zápasu s utrpením – fyzickým, duchovným, psychickým a morálnym – sme sa stali pre nich „anjelom útechy“.

Naša činnosť nadobúda špecifické črty. Radi by sme Vás pozvali k duchovnej bdelosti pri ľuďoch, ktorí sú hospitalizovaní. Stačí napísať na adresu generalattesitelov@gmail.com, aby ste od nás dostali meno pacienta, ktorý potrebuje Tvoje duchovné posilnenie. Môžeš sa zapojiť do diela utešovať samotného Boha, trpiaceho v druhom človeku, a stať sa tak „utešujúcim anjelom“, ktorý bol blízko Krista zomierajúceho v Záhrade.

Cez našu činnosť v tejto bolestivej chvíli, ktorú kvôli pandémii prežíva celý svet, chceme hľadať cesty dobra, nie zamerať sa na svoje vlastné obavy a strach, ale prekračujúc vlastné hranice, vidieť okolo seba ľudí, ktorí potrebujú naše prítomnosť a modlitby, ktoré budú pre nich útechou a posilou.

Veríme, že pozvanie stať sa „utešujúcim anjelom“ nájde pozitívnu odozvu v ochotných srdciach k bdeniu a duchovnej posile pre tých, ktorí potrebujú útechu.

S darom modlitby

Vaši Bratia Tešitelia

Zpět na novinky
Program bohoslužeb

Mše svaté v kostele Božského Srdce Ježíšova v klášteře sester Těšitelek BSJ:
Pondělí - Sobota: 7:00
Neděle: 9:00
Eucharistická adorace:
Každý první pátek v měsíci od 17:00 do 18:00 v kapli Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Nejnovější příspěvky